De Drents Prehistorische Vereniging (DPV) is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). ( Link)

Dit betekent dat u binnen de spelregels van de belastingdienst 125% van een periodieke gift kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. De DPV stelt het zeer op prijs als u ons periodiek een bedrag(je) wilt schenken. Dat kan door met een formulier voor vijf of meerdere jaren een jaarlijkse gift af te spreken. Het invulformulier (in tweevoud) daartoe kunt u hier vinden. U kunt dit opsturen naar de penningmeester, Evert Jan Stokking, Alkmesschen 75, 9403ZW Assen. U ontvangt dan één exemplaar volledig ingevuld retour.

De wettelijk verplichte stukken vindt u door op de paginabijlagen rechts op deze pagina te klikken.

De vereniging: Drents Prehistorische Vereniging. Het fiscale nummer is 816176723.

Wettelijk dienen op de website van een ANBI organisatie de volgende gegevens te staan:

Namen bestuursleden en hun functie: zie onder 'de DPV' en 'Organisatie' op deze website.

Het beloningsbeleid: alle bestuursleden en anderen verrichten hun werkzaamheden om niet. Sprekers en rondleiders kunnen een kleine vergoeding aangeboden krijgen. Bezoldigd personeel heeft de DPV niet.

De overige wettelijk vereiste gegevens kunt u vinden door op de paginabijlagen rechts op deze pagina te klikken.