Zie rechts in de kantlijn diverse documenten om te downloaden

 


CULTURELE ANBI STATUS

Het Wetenschappelijk Fonds van de DPV is een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een ieder die een donatie doet, het bedrag kan aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur:

Ruiterakker 19
9407 BE Assen
Tel. 06 50231996 
E-mail: info@dpv.nu

Bankrekening: 

IBAN-nummer NL63 INGB 0006 0101 70 ten name van Wetenschappelijk Fonds DPV te Assen

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Fonds DPV: 

Voorzitter: Annet Nieuwhof
Secretaris: Fred van den Beemt
Penningmeester: Evert Jan Stokking
Lid: Lukas Hoven
Lid: Jan van Rijn

Alle functionarissen verrichten hun werkzaamheden om niet.

Periodieke schenking 

De Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u binnen de voorwaarden van de belastingdienst 125% van een periodieke donatie kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het Wetenschappelijk Fonds stelt het zeer op prijs als u periodiek een bedrag wilt schenken. Dat kan door met een formulier voor vijf of meerdere jaren een jaarlijkse donatie af te spreken. Het aanvraagformulier daartoe kunt u hier vinden. U kunt dit, graag in tweevoud, opsturen naar de Penningmeester, Alkmesschen 75, 9403 ZW Assen. U ontvangt dan één exemplaar volledig ingevuld en ondertekend retour.

De volgende gegevens zijn van belang bij het invullen van het formulier dat gebruikt wordt om periodieke donaties af te spreken.

Officiële naam: Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging
KvK Nummer:  51616203
RSIN Nummer: 850099262
Telefoonnummer secretaris: 06-50231996