Hieronder treft u een aantal sites die interessante archeologische informatie bieden. Kent u een site die niet genoemd wordt maar zeker archeologisch interessant is, laat het ons weten.

 

Archeos

Deze website gaat over de archeologie van Nederland. Je kunt hier van alles vinden over hoe mensen vroeger leefden, van prehistorie tot en met de Middeleeuwen, en over hoe archeologen onderzoek doen naar sporen uit het verleden.

 

Archeoforum

Archeoforum is een internetblad over prehistorische archeologie waarin steentijdonderzoek in al zijn facetten centraal 

staat. Regelmatig verschijnen nieuwe artikelen die u kosteloos kunt downloaden en printen.

 

OERmuseum West-Drenthe

In Diever, staat het OERmuseum West-Drenthe. Daar wordt u op het spoor gezet van de prehistorie. Naar de tijd van de eerste bewoners van Drenthe, ongeveer 15.000 jaar geleden toen de rendierjagers hier verbleven of naar omstreeks 3400 jaar voor Chr. toen de eerste boeren zich in Drenthe vestigden.http://www.oermuseum.nl/
 

Archeogidsen.nl

Archeogidsen.nl organiseert archeologische wandel- fiets en bus excursies voor jong tot oud door het Drentse landschap met uitleg over het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van Drenthe. www.archeogidsen.nl

 

AWN - Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie
Amateur-archeologen leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek in Nederland. Veel van hen, ongeveer 2000 hebben zich aangesloten bij AWN. Over het gehele land verspreid zijn er regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. Zo kunnen de leden dicht bij huis met archeologie bezig zijn. 

       

Drents Museum
Archeologen bestuderen het leven in de prehistorie, de tijd waaruit geen geschreven berichten bestaan. Zij doen dat onder andere aan de hand van oude voorwerpen die in de grond zijn gevonden. In Drenthe zijn veel aansprekende vondsten uit de steentijd en de bronstijd gedaan. Ook uit de Romeinse tijd zijn bij opgravingen en bouwwerkzaamheden talrijke voorwerpen en sporen in de grond aangetroffen.

Het Drents Museum beschikt over een groot aantal vondsten uit de prehistorie en Romeinse tijd. Deze bodemvondsten worden in de afdeling archeologie tentoongesteld.

Drentse Historische Vereniging

De Drentse Historische Vereniging (DHV) is de enige provinciale vereniging voor Geschiedenis en Genealogie in Drenthe. Op allerlei manieren stimuleert zij de belangstelling voor het Drentse verleden en probeert zij de kennis en inzichten op dat terrein te vergroten. 
 

Experimentele-Archeologie

Experimentele-Archeologie.nl gaat over experimentele archeologie in de breedste zin van het woord. Deze website is tot stand gekomen door interesse naar het verleden. Het daarbij tastbaar maken, beleven en ondervinden van de daarbij horende facetten speelt een belangrijke rol. Naast informatie is er op deze website ook handvaten te vinden om verder te zoeken op het internet.

 

Experimentele archeologie IJzertijd
Deze site gaat over het 'dagelijkse' leven in de IJzertijd. Er is informatie over o.a. technieken en ambachten uit het verre verleden te vinden. Centraal in deze web-log staat de ijzertijdboerderij te Dongen. Klik op www.ijzertijdboerderij.nl  voor meer informatie over de stichting. Hier is ook de agenda te vinden van komende activiteiten.
 

Grafheuvels

Grafheuvels in Nederland. Website van het grafheuvelproject van de universiteit Leiden.

 

Hunebedden in Nederland
Foto's en beschrijvingen van en het verhaal achter alle 54 hunebedden in ons land

 

Hunebedcentrum
Het splinternieuwe Hunebedbedcentrum in Borger is in 2005 voltooid. Het biedt een spectaculaire kijk op het Trechterbekervolk en de reusachtige steengraven die ze ons als eerbiedwaardige monumenten nalieten.

www.hunebednieuwscafé
Het Hunebedcentrum in Borger heeft een e-magazine over hunebedden en de bewoners die deze hunebedden bouwden. Op de website staat actueel nieuws in woord, beeld en film. 


Kijk eens omlaag

www.kijkeensomlaag.nl is een site over ijstijden, ijstijdgeologie en zwerfstenen.

Zwerfstenen vinden en leren kennen is een spannende bezigheid, die kan uitlopen

in een liefhebberij die je nooit meer los laat. Deze site is opgezet om U een beeld te geven van de schoonheid en de variatierijkdom onder de zwerfstenen en alles wat daarmee samenhangt.

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG)

De NJBG is er voor jongeren tot 26 jaar met belangstelling voor archeologie en geschiedenis.

 

Paleo-Actueel
Jaarlijkse uitgave van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) waarin inzicht wordt gegeven in het onderzoek van het instituut.

 

RCE
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Naast kennis zet de Rijksdienst wetten en regels in om het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

   
Vereniging voor Terpenonderzoek
De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft als doel het promoten en bevorderen van het archeologisch onderzoek naar terpen en wierden in het noordelijk kustgebied van Nederland.

De vereniging subsidieert wetenschappelijke publicaties, waaronder dissertaties, verstrekt incidenteel kleine bijdragen in de kosten van wetenschappelijk onderzoek en geeft twee tijdschriften uit. Voor de leden worden studiebijeenkomsten en excursies naar opgravingen en tentoonstellingen georganiseerd. Waar mogelijk draagt de vereniging bij aan de bescherming en het behoud van wierden en terpen en hun landschappelijke context.

www.Vertellervanhetoude.nl
Verteller van het oude, Anne ten Brink, vertelt graag over verhalen over een lang vervlogen tijd. Het zit hem in zijn bloed! Hij kan niet anders! Samen de tijd beleven van onze voorouders.

Neem een kijkje op zijn website om te zien wat hij u kan bieden. Misschien zit er een aansprekende lezing voor u bij. Mogelijkerwijs gaat u liever het landschap in om sporen uit de (pre)historie te ontdekken! Nederland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om de prehistorie! Behalve oude verhalen vertellen, schrijft de Verteller van het Oude ook verhalen die spelen in de oudheid. Naast een uitgebreid programma voor volwassenen heeft Anne ook een zeer aansprekend thema-aanbod voor kinderen en jong volwassenen.
 

 

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief: