Het Wetenschappelijk Fonds

De Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging stelt bijdragen beschikbaar voor archeologische activiteiten en projecten in de provincie Drenthe en direct aangrenzende gebieden. Onder activiteiten en projecten worden mede verstaan het organiseren van studiedagen, symposia en exposities, het uitbrengen van archeologische publicaties en archeologische educatieve activiteiten.
Het fonds is opgericht door de DPV. De DPV draagt jaarlijks financieel bij aan het Fonds. Voorts zijn er particuliere contribuanten.

De afgelopen jaren werd financieel bijgedragen aan o.a. wetenschappelijk onderzoek van een vindplaats met Neanderthaler-artefacten en aan diverse uitgaven met betrekking op de Drentse Archeologie.

Subsidie aanvragen

Men kan een bijdrage aanvragen bij de secretaris van de Stichting. Het gaat daarbij om relatief kleine bedragen tussen enige honderden en hoogstens enkele duizenden euro's. De voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u downloaden. Zie hiervoor de rechter zijde van deze webpagina.

ANBI gegevens i.v.m. belastingaftrek.

Zie hiervoor de ANBI-pagina van het Wetenschappelijk Fonds. Op deze pagina vindt u o.a. het RSIN-nummer, de samenstelling van het bestuur, het beleidsplan, het laatste jaarverslag en de laatste financiële jaarrekening.

 

Wetenschappelijk Fonds

Bijlagen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief: