Man van 2500 jaar geleden gevonden bij Gieterveen


Jan Venema schrijft in het Dagblad van het Noorden van 17 januari dat het skelet dat vorig jaar bij Gieterveen is gevonden, zeker 2500 jaar oud is en dateert uit de IJzertijd. Dit antwoord roept nieuwe raadsels op. Herkomst en toekomst van het skelet zijn nog volstrekt onduidelijk. De vondst werk gedaan bij het herstel van de oude beekloop van de Hunze. Van der Sanden zegt: ,,In de ijzertijd werd een dode niet begraven, maar gecremeerd, waarna de asresten in een urn werden gestopt. De urn werd vervolgens in een urnenveld bijgezet.’’ ,,Met deze man kan van alles zijn gebeurd. Het kan zijn dat hij is verongelukt. Het kan zijn dat hij door anderen om het leven is gebracht en in het beekdal is achtergelaten, misschien wel begraven. Maar het zou ook kunnen dat er hier sprake is van een offer. Dat mag je in deze periode zeker niet uitsluiten.’’ Dat het stoffelijk overschot begraven is, lijkt zeer waarschijnlijk. ,,De botten zijn niet verwassen door de Hunze. Ze lagen allemaal bij elkaar, met de meeste kleine botjes. Bij verwassing zou je verspreid alleen de zwaarste beenderen hebben gevonden.’’ Van der Sanden vraagt zicht af hoe de man aan zijn einde is gekomen. ,,Nader onderzoek moet dit uitwijzen.


Winterexcursie Noordelijk Archeologisch depot Nuis

Op zaterdag 14 februari 2015 organiseren we een middagexcursie naar het Noordelijk Archeologisch Depot
Nieuweweg 76, 9364 PE, te Nuis. In dit onlangs vernieuwde gebouw worden de archeologische vondsten uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland bewaard. Het wordt een co-excursie van de DPV, Archeologische Werkgemeenschap Noord-Nederland (AWN), het Argeologysk Wurkferbân en de Terpenvereniging. Uit elke vereniging houdt een lid een inleiding en we krijgen een uitgebreide bezichtiging met toelichting van het depot.

Aanvang: 12.00 uur; einde 16.30 uur.
Opgave uiterlijk 7 februari 2015 bij Pernette le Coultre via e-mail: p.lecoultre@home.nl of telefoon: 050-4061545  


Voor uw agenda - Nadere invulling volgt 

  • Ledendag zaterdag 28 maart Stationskoffiehuis te Rolde  
  • Voorjaarswandelexcursie zaterdag 9 mei in de stad Groningen o.l.v. stadsarcheoloog Gert Kortekaas

 

Bijlagen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
facebook linkedin