Aanmeldingsformulier voor de Lustrumdag 'Oud Eten' op 15 september 2018 in het Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12 in Borger

Voor elke deelnemer graag een apart formulier invullen.

Opgave graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 september 2018 onder gelijktijdige betaling van € 35 of €20 (of een veelvoud van deze bedragen) op rekening NL18 INGB 0662 4616 81 t.n.v. DPV Assen met vermelding ‘lustrumdag 2018’. 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*  
 
 
 
 
 
*  
 
*  
 
*
* verplicht

Als u alle velden hebt ingevuld is éénmaal klikken voldoende om u aan te melden. U ontvangt dan automatische een E-mail met een bevestiging van ontvangst.

 

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
aanmeldingsformulier lustrum 2018