Adressen: Detectoramateurs

De Detector Amateur

Detectorhandel

PAN: Portable Antiquities of the Netherlands
Het doel van PAN is om oudheidkundige vondsten in privé-bezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden.

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Extern > Detectorarcheologie