Werkgroep Amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, e-mailadres: werkgroep@dpv.nu

Programma 2022

Woensdag 11 mei 2022
Erik Drenth en Bernard Versloot: Belangrijke vondsten van de Enkelgrafcultuur bij Leek (Gr.)
In deze duo-lezing wordt ingegaan op de ontdekking van een grafveld uit de Enkelgrafcultuur.
Waar vanaf 2008 een bedrijventerrein is gerealiseerd, lag oorspronkelijk een gevarieerd landschap van zandhoogten en een klein beekdal. In dit gebied werden vanaf het begin van de 90-er jaren door Bernard Versloot, later ook samen met Geert Venema, vondsten gedaan uit het mesolithicum en het laat-neolithicum/de vroege bronstijd.
Uit die laatste periode kwamen er geleidelijk steeds meer bijzondere en zeldzame vondsten bij, die het vermoeden deden rijzen dat ze uit graven afkomstig konden zijn.
Toen de gemeente Leek vanaf 2000 begon met het inrichten van het gebied (eerst een asielzoekerscentrum en daarna bedrijventerrein) werd er archeologisch vooronderzoek en tracébegeleiding verricht in 2000 (AZC), 2006 en 2007 (bedrijventerrein). Dit was gedeeltelijk succesvol maar leidde niet tot een volledig archeologisch onderzoek, hetzij bescherming van het gebied. Toch werden er enkele belangrijke ontdekkingen gedaan. Toen Erik Drenth omstreeks 2016 vernam dat er over de vondsten (sporen en artefacten), behalve de rapporten van de archeologische bedrijven, nog niet gepubliceerd was, besloot hij deze taak op zich te nemen. In zijn onderzoek komt aan de orde welke van de vondsten tot een of meerdere grafinventarissen mogen worden gerekend. Ook gaat hij in op de kenmerken van deze vondsten en hun functie, de ligging en mogelijke omvang van het grafveld en het belang van de amateurarcheologie.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om uw eigen vondsten aan elkaar te laten zien en te laten determineren en kunt u gezellig bijpraten met collega-amateurs.

Aanmelden

Wij willen graag dat u zich voor een activiteit even van tevoren aanmeldt bij een van onderstaande contactpersonen zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
De avonden worden gehouden in de kantine van het Drents Museum, Kloosterstraat 6 te Assen.
Aanvang: 19.30 uur.
 
Deze uitnodiging is persoonlijk. Wilt u toch iemand meenemen naar een van de avonden, of weet u iemand die volgens u ook een uitnodiging zou moeten krijgen, meld dit dan aan een van de onderstaande contactpersonen.  
Jaap Beuker  jrbeuker@home.nl  0592-377773
Jan van Rijn  janvanrijn63@gmail.com  0592-341678
Bernard Versloot b.versloot@planet.nl  06-46790109

 

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Werkgroep Amateurarcheologie