Dagexcursie naar drie musea in het Westerkwartier en Friesland op zaterdag 26 oktober 2019

Er is nog plaats. Aanmelden kan via dit formulier (klik hier) of door een mail te sturen naar excursies@dpv.nu

 

Toelichting musea
In elk museum is een inleiding van en/of een rondleiding met een deskundige gids gepland.

  1. Collectie Geert Venema in Boerakker. Geert Venema is een gedreven amateurarcheoloog en heeft zijn collectie ondergebracht in een museum in de schuur naast zijn huis. Die boerderij op zich is al de moeite waard, want die bevindt zich, naar Venema vermoedt, ‘op een plek die zeker zo’n 3500 jaar voor Christus (Trechterbeker) ook al een boerenbedoening was’. Geert Venema zal ons de archeologische schatten die hij ter plaatse verzamelde persoonlijk toelichten.

  2. De expositie ‘Wij Vikingen’ in het Fries Museum te Leeuwarden. De inzichten over de relatie tussen Vikingen en Friezen zijn door de dissertatie van Nelleke IJssennagger (‘Frisia in Viking Age’, RUG, 2017) totaal veranderd. Zie ook het verslag van haar lezing voor de DPV in de bijlage, rechter kolom van deze pagina. Het beeld van de roofzuchtige en bloeddorstige Noormannen, die de Noordzeekusten teisterden en de grote rivieren op voeren om te plunderen moest door haar onderzoek worden bijgesteld. De expositie laat een andere kant van de Vikingen zien, n.l. die van Vikingen die cultureel met de Friezen verbonden bleven. Friezen en Vikingen dreven handel met elkaar, hadden overeenkomsten in taal en uit tal van archeologische vondsten blijkt hoe ze elkaar hebben beïnvloed. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/22/ook-friezen-gingen-soms-op-viking-a3977615#/handelsblad/2019/10/23/#101

  3. Observeum, museum en sterrenwacht  te Bergum. Opgravingen rond het nabijgelegen Bergumermeer in de jaren zeventig van de vorige eeuw brachten een onvoorstelbare hoeveelheid artefacten uit de Middensteentijd aan het licht, waaruit bleek dat juist dat gebied een grote aantrekkingskracht moet hebben uitgeoefend op de Steentijdjager-verzamelaars.

 

Programma

 8.30 uur:  vertrek bus in Assen, De Bonte Wever, graag 15 minuten van te voren komen

 8.50 uur:  vertrek bus in Haren, Postillion Hotel, graag 15 minuten van tevoren komen

 9.00 uur:  vertrek bus in Groningen, t.o. Busstation bij de rondvaartboten, graag 15 minuten van te voren komen

 9.30 uur:  bezichtiging collectie Geert Venema te Boerakker

11.00 uur: Wij Vikingen: lezing van Diana Spiekhout, conservator Fries museum en daarna bezichtiging van de tentoonstelling  “Wij Vikingen” in het Fries Museum te Leeuwarden

13.00 uur: lunch in restaurant bij het museum,  't Huus

14.30 uur: bezichtiging archeologische collectie Observeum te Burgum

16.00 uur: afsluiting met kopje koffie of thee en oranjekoek met slagroom! in het museum Observeum

17.00 uur: Groningen

17.10 uur: Haren

17.30 uur: Assen.


Aanmelden via dit formulier (klik hier).
 

Informatie
Contact en informatie: Gerda Allersma, tel. 06-14698953; e-mailadres: excursies@dpv.nu

Ten aanzien van de vastlegging van uw gegevens en het publiceren van foto's is ons privacy-reglement van toepassing.

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Dagexcursie naar drie musea in het Westerkwartier en Friesland