Honderd jaar steentijdonderzoek in Nederland door amateurs en professionals

Lezing van Dion Stoop om 19:30 uur in buurthuis De Schulp, Buizerdstraat 10 te Assen. De Schulp is een nieuwe locatie dicht bij het het station, voor een kaartje (klik hier)Onze lezingen zijn vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. In de zaal is koffie en thee verkrijgbaar voor € 2,- (graag gepast of via QR-code).

Dit is de link naar de livestream: https://www.youtube.com/watch?v=HdwZ1oeAWpU

Sinds de eerste vondsten uit het Laat Paleolithicum ontdekt werden in Drenthe aan het eind van de 19e eeuw, is er veel veranderd. Als het om de Steentijd gaat is Drenthe een van de meest afgezochte provincies. Hierdoor is er een gedetailleerd beeld ontstaan van de bewoning van Drenthe aan het einde van de IJstijd en aan het begin van het Holoceen.

Maatschappelijke veranderingen hebben hun invloed gehad op de hobby van het vuursteen verzamelen. Daarnaast hebben nieuwe technieken in de wetenschap ons inzicht in de eerste menselijke bewoners van Drenthe verder vergroot.

In deze lezing schetst Dion Stoop de geschiedenis van het onderzoek naar de Oude Steentijd. Dat de wisselwerking tussen amateur- en professionele archeologie daarbij een grote rol heeft gespeeld, komt in zijn lezing nadrukkelijk aan de orde.

Over de spreker: Dion Stoop is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit te Leiden in de paleolithische archeologie. Daarna heeft hij gewerkt voor verschillende opgravingsbureau's: Raap, ADC (via Vriens) en uiteindelijk vijf jaar in vaste dienst bij BAAC. Daarnaast is hij sinds 2013 bezig met een grootschalige inventarisatie van laat-paleolithische vindplaatsen in heel Nederland en Vlaanderen. Daarbij richt hij zich met name op de Federmessercultuur. Hij is nu al weer drie jaar werkzaam als beheerder bij het Archeologisch Depot in Nuis.

 

Amateurarcheoloog Georg Hendrik Voerman druk bezig bij zijn ‘derde kuil’ in het Holtingerzand bij Uffelte. Deze vindplaats leverde veel artefacten van de Hamburgcultuur. De opname is van 11 augustus 1936. Foto Drents Museum.

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > DPV-lezing Dion Stoop: 100 jaar steentijdonderzoek