17-01-2023 19:30 Open Hof, Assen - Organisator: DPV

 

Wilde ‘wetlanders’ en brave boeren?

Must Farm en de relatie tussen gemeenschappen in en om de prehistorische East Anglian Fens (c. 4000 v.Chr.-100 n.Chr.)

Lezing door Floor Huisman

 

 

Info over de lezing:
In 1999 werd net ten oosten van de Engelse stad Peterborough een bijzondere ontdekking gedaan, die ons begrip over de late prehistorie in East Anglia ingrijpend veranderd heeft. Het gaat om de zeer goed bewaard gebleven nederzetting ‘Must Farm’. Dit dorpje, dat uit de late bronstijd dateert (c. 800 v.Chr.), bestond uit een aantal ronde huizen, typisch voor dit deel van Engeland. Maar in tegenstelling tot de bekende ‘roundhouses’ waren de huisjes in Must Farm op palen gebouwd, middenin een oude rivierloop in de voormalige East Anglian Fens.

 


Reconstructie van Must Farm (tekening door V. Herring, © Cambridge Archaeological Unit)

Voor grootschalige inpoldering in de 17e eeuw waren de East Anglian Fens Engelands grootse ‘wetland’; een uitgestrekt nat, en zeer dynamisch gebied aan de oostkust van Engeland. Er was al bewijs voor menselijke activiteiten in de voormalige Fens, maar een nederzetting met paalwoningen zoals in Must Farm was nog nooit aangetroffen. Dus wat is dit eigenlijk voor een plek? Volgens sommige onderzoekers is Must Farm een unieke en bijzondere vindplaats in een marginaal landschap. Anderen denken juist dat deze nederzetting een van vele vergelijkbare nederzettingen is, in een landschap dat wellicht minder marginaal was dan we tegenwoordig vaak denken. Om de rol van dit natte, dynamische gebied te duiden en prehistorische wetlandnederzettingen als Must Farm, en de mensen die hier woonden beter te kunnen begrijpen, moeten we wetlandvindplaatsen in een bredere context plaatsen, zowel in tijd als ruimte. Hierbij is het belangrijk om zowel vindplaatsen in de voormalige natte Fens te bekijken, als vindplaatsen in de drogere gebieden daaromheen.

In de eerste helft van deze lezing zal ik het landschap en de ontstaansgeschiedenis van de voormalige East Anglian Fens beschrijven, en nemen we een kijkje in het dorpje Must Farm, waar zoveel prachtige dingen bewaard zijn gebleven dat je je even in de late bronstijd waant. In de tweede helft van de lezing zal ik deze nederzetting in een bredere context plaatsen door de resultaten van mijn promotieonderzoek te presenteren. In dit onderzoek vergeleek ik plantaardige en dierlijke resten van prehistorische (c. 4000 v.Chr.-100 n.Chr.) vindplaatsen in en om de Fens om te zien hoe mensen gebruik maakten van verschillende landschappen (nat en droog). Op die manier kreeg ik inzicht in de relatie tussen wetlandgemeenschappen zoals die in Must Farm en mensen in drogere gebieden rondom de voormalige East Anglian Fens.

Dit filmpje (klik hier) bevat een goede introductie over Must Farm en de nabijgelegen vindplaats Flag Fen 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Agenda > DPV-lezing Floor Huisman: Wilde ‘wetlanders’ en brave boeren in East Anglia