Excursie naar Noord-Holland van Terpenvereniging ook toegankelijk voor DPV leden. Huis van Hilde en de Nieuwe Nes

Wij ontvingen bericht van de terpenvereniging dat leden van de DPV ook welkom zijn.

Het eerste excursiedoel is het Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum (tegenover NS-station Castricum) huisvanhilde.nl. Dit is het archeologisch depot van Noord-Holland en tevens het museum over de archeologie van Noord-Holland. In de vaste tentoonstelling ‘Ontdek de archeologie van Noord-Holland’ worden meer dan 1000 voorwerpen getoond. Ook zijn er 14 reconstructies van mensen uit het verleden van Noord-Holland, uit verschillende perioden, o.a. Hilde uit Castricum, Cees de Steentijdman, de Alkmaarse vrouw Brecht en Willem en Hillegonda van Brederode. Daarnaast is de tijdelijke tentoonstelling Cold cases over forensische technieken in de archeologie te zien.

Bij aankomst drinken we koffie/thee met iets lekkers en daarna krijgen we een rondleiding door de tentoonstellingen. We lunchen ook in het Huis van Hilde, waarna er nog wat tijd is om op eigen gelegenheid rond te kijken in het Huis van Hilde of in het duin daarachter.

Daarna gaan we per bus naar Schagen, naar 'De Nieuwe Nes', een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van natuur en cultuur in en rond Schagen, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen. De Stichting Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland heeft hier een werkruimte en een (kleine) expositie www.nieuwenes.nl. Frans Diederik, woonachtig in Schagen en lid van de stichting en van onze vereniging geeft een kort praatje over de archeologie van deze regio - ook een terpengebied - en de overeenkomsten die er bestaan met het noordelijke waddengebied. Joost Lubbers vertelt over waar de Stichting Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland op dit moment mee bezig is. We drinken hier koffie en thee voordat de terugreis naar Friesland en Groningen wordt aanvaard.

In de bus zal het een en ander verteld worden over verschillende vindplaatsen waar we onderweg langskomen (o.a. Wieringermeer, Broek op Langedijk, terpen bij Schagen). We hopen er een mooie dag van te maken.

Er zijn drie opstappunten voor de busexcursie:

  1. Groningen, Hoofdstation, aan de zuidzijde van de Stationsweg, bij het Peerd van Ome Loeks , 8.00 uur (terug 18.30 uur)

  2. Leeuwarden, station Camminghaburen, 8.45 uur (terug 17.45 uur)

  3. Parkeerplaats Kop van de Afsluitdijk/Zurich A7/hier ook halte buslijnen 71, 96, 350 en 351, 9.30 uur (terug 17.05 uur).

Aanmelding uiterlijk 1 oktober 2017 bij de penningmeester, Wietske Prummel, w.prummel@rug.nl. Bij de aanmelding dient u behalve uw naam en adres op te geven vanaf welk opstappunt u meegaat (1, 2 of 3); s.v.p. ook eventuele allergieën of dieetwensen opgeven. Voor vragen kunt u bij Wietske Prummel terecht.

Kosten per persoon € 43. Te voldoen op rekening NL41 INGB 0001 1625 06 van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Uw inschrijving is pas definitief als het bedrag per persoon op de bankrekening van de vereniging staat.

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Excursie naar Noord-Holland van Terpenvereniging ook voor DPV-leden