Bezoek aan de archeologische opgraving in de Stefanuskerk van Beilen op donderdag 7 november 2018 om 14.00 uur

 

Om de Stefanuskerk van Beilen geschikter te maken voor multifunctioneel gebruik was besloten om de kerk te voorzien van een nieuwe vloer met vloerverwarming. Daartoe diende de huidige vloer verwijderd te worden en de bodem tot ca een halve meter diepte te worden uitgegraven. Gezien de monumentale status van de kerk werd het werk archeologisch begeleid. Dit te meer omdat de Stefanuskerk behoort tot de groep van de zes seendkerken, de oudste parochiekerken van Drenthe en de enige van deze kerken is die nooit archeologisch is onderzocht.

 

Dit archeologisch onderzoek is nu zo goed als afgerond. De belangrijkste vondst is een fundering bestaande uit grote veldkeien van een mogelijk romaanse kerk, gelegen binnen de huidige gotische kerk die in de 15de eeuw gebouwd is. Het schip van deze in baksteen opgetrokken romaanse kerk had een rechthoekige vorm. Er zijn sterke aanwijzingen dat de kerk een apsis of een koor had maar de vorm daarvan is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk geven geplande ondiepe boringen daarover meer duidelijkheid.

 

image002.jpg

 

Binnen de fundering van de verdwenen kerk werden de relicten van vier op elkaar liggende lemen vloeren aangetroffen. Op verschillende niveaus vertonen de vloeren brandsporen. Al deze vloeren horen waarschijnlijk bij de romaanse stenen kerk. De vloeren zijn sterk gefragmenteerd wat vooral het gevolg is van de vele begravingen die in de kerk plaats vonden. Verspreid door de kerk werden talrijke resten van verstoorde menselijke skeletten aangetroffen.

 

De DPV organiseert op donderdag 8 november om 14:00 een inloop in de kerk, waarbij door Pieter den Hengst een toelichting wordt verzorgd. Het adres van de kerk is Prins Bernhardstraat 12, 9411 KH Beilen.                  

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Extra excursie naar opgraving Stephanuskerk Beilen