DPV Ledendag 2018 in het Stationskoffiehuis in Rolde op zaterdag 7 april

9.30 uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Opening door de voorzitter

10.10-11.00 uur: lezing door Jorn Seubers: Van Giffen 2.0: naar een nieuwe atlas van de Nederlandse hunebedden. Over nieuwe fotografische technieken om hunebedden uitterst precies te documenteren.

Abstract: In de geschiedenis van het erfgoedbeheer van de hunebedden schuilt een veel dynamischer verhaal dan de meeste mensen zouden denken.

Aan het einde van de 19de eeuw was Lucas Oldenhuis Gratama één van de eerste oudheidkundigen die zich bekommerde om het archeologisch erfgoed van Drenthe, in het bijzonder de hunebedden. Zijn oproepen aan de overheid om de monumenten te beschermen sorteerden effect, want toen Albert Egges van Giffen in 1920 het Biologisch-Archaeologisch Instituut (BAI) oprichtte, was zijn eerste opdracht om de toestand van de hunebedden te onderzoeken. In 1925-1927 leidde dit tot de publicatie van het lijvige werk ‘De Hunebedden in Nederland’. Van Giffen zette de hunebedden letterlijk en figuurlijk "op de kaart", voor archeologen en het grote publiek.

Opmerkelijk is echter dat er de laatste 100 jaar geen nieuwe meetgegevens van alle hunebedden zijn verzameld. Digitale ruimtelijke data (geodata) van de hunebedden ontbreken dan ook vrijwel volledig. Dit terwijl we er zeker van zijn dat de talloze opgravingen en restauraties en de soms destructieve invloed van bezoekers significante wijzigingen teweeggebracht hebben in de monumenten.

Dankzij de recente introductie van fotografische 3D-technieken in de archeologie ligt de mogelijkheid om een nieuwe, moderne hunebeddenatlas (‘Van Giffen 2.0’) te maken misschien wel meer dan ooit binnen handbereik.


11.00 – 11.30 uur koffiepauze

11.30 – 13.00 uur jaarvergadering

13.00 uur uitgebreide lunch

14.00 uur lezing door Bert Huiskes: Een inleiding op de voorjaarsexcursie naar de het bassin de Paris van 22 t/m 27 mei 2018.

15.00 uur theepauze

15.30 uur sluiting

Locatie: Stationsstraat 14 te Rolde tel 0592 241 271

Het stationskoffiehuis is goed bereikbaar, ook per bus of treintaxi.

De ledenvergadering is vrij toegankelijk. Leden kunnen t.z.t. de agenda en overige vergaderstukken vinden door in te loggen op deze website.

Het bestuur vraagt degenen die tijdens de vergadering koffie, thee en/of een lunch op prijs stellen, bij aanmelding in de zaal het daarvoor verschuldigde bedrag te voldoen bij de kassa van het stationskoffiehuis. De prijzen zijn nog niet bekend. Vorig jaar: de middagmaaltijd € 16,20 inclusief een kopje koffie of thee in de twee pauzes. Muntjes voor meer koffie/thee zijn verkrijgbaar.

De agenda voor de ledenvergadering zal te zijner tijd voor leden die hebben ingelogd  te vinden zijn onder 'voor Leden' en 'Algemene ledenvergadering'. Daar staan ook de benodigde stukken voor de vergadering. U kunt inloggen onder het kopje 'inloggen' aan de bovenzijde van dit scherm met uw bij ons bekende e-mailadres en postcode. 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Ledendag DPV