Steentijdresten uit de Noordzee: meer dan de vangst van de dag!

Recente vondsten en onderzoeksmogelijkheden

Dinsdag 7 november, lezing door dr. Bjørn Smit, werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als archeoloog met als specialisatie vroege prehistorie in de holocene delen van Nederland

Aanvang 19.30 uur in De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 Assen

 

De afgelopen jaren zijn verschillende fraaie vondsten uit de steentijd gevonden op de Nederlandse stranden. Deze vondsten zijn als gevolg van zandwinning ten behoeve van versterking en uitbreiding van Nederlandse kust op het strand terechtgekomen. Aldaar worden ze gevonden door fanatieke verzamelaars en argeloze badgasten. De vondsten tonen aan dan voor de Nederlandse kust onder de golven van de Noordzee een archeologische potentieel aanwezig is waar we maar sporadisch zicht op hebben.

Foto: Levalloiskern

 

In het Noordzeebekken liggen in de ondergrond verdronken, deels begraven en bewaard gebleven landschappen uit het Pleistoceen en Vroeg Holoceen. Vanwege het feit dat de Noordzee pas omstreeks 4000 voor Chr. min of meer zijn huidige omvang heeft bereikt waren (delen van) deze landschappen beschikbaar voor bewoning en gebruik door de mens. De recente vondsten (afkomstig van o. a. de Zandmotor, Maasvlakte 2) maar ook vondsten van Maasvlakte 1 en die in het verleden door vissers aan land zijn gebracht bieden aanwijzingen om zo langzamerhand een beeld te schetsen van het leven in het Noordzeebekken.

In de presentatie zal naast aandacht voor de verscheidenheid aan vondsten (aard, datering en ‘vondstlocaties’) ook aandacht zijn voor de onderzoeksmogelijkheden en zeggenschap van deze vondsten om ons archeologisch verleden nader in te vullen. De ontwikkeling en verandering van het landschap speelt een belangrijke rol voor interpretatie van deze vondsten en tevens de mogelijkheden van onderzoek. Tenslotte moet worden vastgesteld dat de Noordzee zich niet in een vacuüm bevind en dat de strandvondsten ook een bijdrage kunnen leveren aan onze ideeën over de bewoning in Noordwest Europa. Onderzoek aan deze vondsten is onderdeel van een omvangrijker project wat wordt uitgevoerd door de recent opgerichte Werkgroep Steentijd Noordzee (WSN) en wat tot doel heeft beter inzicht te krijgen in het archeologisch potentieel van het verdronken Noordzeebekken.

Meer informatie

De lezingen van de DPV zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Voor meer informatie kunt u bellen met Linda Kiers, tel. nr. 06 57286362, of een e-mail sturen naar lezingen@dpv.nu.

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Bjørn Smit, Steentijdresten uit de Noordzee