De Hondsrug meer dan een bult zand…..    

Dinsdag 14 februari, lezing door geoloog drs. E.P.H.Bregman, Universiteit Utrecht/ provincie Drenthe

Aanvang 19.30 uur in De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 Assen

De Hondsrug in Drenthe is Europees GEOPARK geworden. Maar waarom eigenlijk? Om het predikaat Geopark te krijgen, moet in elk geval de geologie van bijzondere betekenis zijn. Dat staat dan ook centraal in de lezing op 14 februari.  In gegaan wordt op de achtergronden van wetenschappelijke kennis en hoe in de loop van de laatste eeuw de inzichten veranderd zijn. Ook de afgelopen paar jaar is naar het ontstaan van de Hondsrug, met moderne technieken, onderzoek gedaan. En bij de aanleg van de A34, de A33 en het Koning Willem Alexanderkanaal in ZO Drenthe die dwars door de Hondsrug gingen was het eigenlijk voor het eerst om tot  7 meter diepte de ondergrond te bestuderen. Alle resultaten op een rij maken dat de opvallende Hondsrug heel veel van zijn ontstaan prijs heeft gegeven. Maar niet alles. En daarom kwam ook de vraag naar voren hoe het nou toch eigen zat met de ijsstroom die zo’n 150.000 jaar geleden de Hondsrug gevormd heeft? Om daar een antwoord op de geven moest letterlijk over de grens heen gekeken worden. En daarbij werd meer en meer duidelijk dat smeltwater op een wel heel bijzondere manier afgevoerd werd naar de omgeving van Münster in Duitsland. En er blijkt zelfs een verband te bestaan met het dal van de Rijn. Wie daarvan meer wil weten is van harte uitgenodigd!

Het onderzoek van de Hondsrug maakt onderdeel uit van een promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Over het onderzoek om de status Europees GEOPARK te verkrijgen is een uitvoerige rapportage opgesteld. Deze is te vinden op de website van het GEOPARK de Hondsrug/ EU/application: Genesis of the Hondsrug A Saalian Megaflute, Drenthe, The Netherlands ( E.P.H.Bregman & F.W.Smit, 2012). Eind volgend jaar zal voor een breder publiek een boek verschijnen over het ontstaan van de Hondsrug en de mensen, vroeger en nu. 

De lezing is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Voor meer informatie bel Linda Kiers op 06-57286362.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Enno Bregman, Geologie van De Hondsrug