Lezing Marieke van Dinter: 

Landschapsreconstructie van de west-Nederlandse Limes

 

Dinsdag 13 februari 2018, lezing door Dr. M. van Dinter

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten.

Plaats en aanvang: 19.30 uur De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen

 

Marieke van Dinter bestudeert op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het landschap vóór, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp: landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Tijdens de lezing zal zij ingaan op de nieuwe landschapkaart die zij heeft vervaardigd voor de West-Nederlandse Limes. Dit onderzoek is het resultaat van een Oogst van Malta project dat in 2005 van gestart is gegaan, genaamd een duurzame grens; de aanleg van de Limes in de Rijndelta? Dit project is opgezet door de Universiteit van Nijmegen, in samenwerking met BIAX, Consultancy, Gemeente Utrecht, ADC Archeoprojecten en Hazenberg Archeologie. Het is een multidisciplinair onderzoekproject naar de aanleg en ontwikkeling van het West-Nederlandse deel van de Limes tussen ca. 40 en 140 na Chr. Tijdens het onderzoek zijn vanuit verschillende disciplines, o.a. archeologie-historie, ecologie en fysische geografie, analyses uitgevoerd. Het landschap speelde een centrale rol in het project. De verdedigingslinie is in dit gebied namelijk aangelegd in een dynamisch rivierenlandschap. Het landschap beperkte de gebruiksmogelijkheden voor de mens en bepaalde de locatiekeuze van militaire structuren. Door het in kaart brengen van de landschappelijke eenheden kan mogelijk de locatiekeuze worden afgeleid. Daarnaast ontstaat een grootschalig beeld van de potentiële beschikbare ruimte voor de aanleg van militaire en infrastructurele werken, inheemse nederzettingen, mogelijkheden voor landbouw en veeteelt en houtopslag.

Foto: Marieke van Dinter tijdens veldonderzoek

Meer informatie

De lezingen van de DPV zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Voor meer informatie kunt u bellen met Linda Kiers, tel. nr. 06 57286362, of een e-mail sturen naar lezingen@dpv.nu.

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Marieke van Dinter, Romeinen in de delta