Archeologisch onderzoek in Emmen

Hondsrugtoren Emmen- de archeologische geheimen van een (sub-)recent verstoord terrein in het centrum van Emmen

lezing door Miranda de Wit, senior archeologie projectleider bij ingenieursbureau MUG

De lezing is in de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen en is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. Opgave vooraf is niet nodig. Koffie vanaf 19.00 uur, lezing om 19:30.

Info over de lezing:

In maart 2019 is het uitgraven van de bouwput voor de toekomstige Hondsrugtoren te Emmen archeologisch begeleid door de spreker. Van te voren werd weinig verwacht van het archeologisch onderzoek vanwege de vele (sub-)recente verstoringen in het terrein. Het onderzoek heeft echter laten zien dat er wel degelijk op dit soort zwaar verstoorde locaties archeologische informatie te winnen is. Op het terrein is namelijk -tussen de verstoringen door- bewoning uit zowel de midden-ijzertijd als uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd gevonden.

Naast het koppelen van de oude bewoning op de locatie aan archeologische vindplaatsen in de directe omgeving en het schetsen van de historische context van de nieuwetijdse bewoning, gaat de spreker ook in op de vaak beperkte waarnemingsmogelijkheden die een archeoloog in het veld heeft. Ideale omstandigheden voor het aantreffen en documenteren van archeologische sporen en structuren zijn vaak schaars, hetzij door de (slechte) conservering en verstoring van archeologische sporen, hetzij door de wijze waarop de archeoloog het onderzoek uit moet voeren. Dit laatste is vooral het gevolg van de vele archeologische begeleidingen die tegenwoordig door de commerciële bedrijven worden uitgevoerd. Hierbij loopt de archeoloog mee met de civieltechnische aannemer en heeft de archeoloog niet altijd de regie die hij/zij zou willen hebben. Adequaat en snel handelen en het goed herkennen van archeologische resten is dan van essentieel belang om deze resten binnen een onderzoekgebied veilig te stellen. Het onderzoek op de locatie van de Hondsrugtoren is hier een goed voorbeeld van.

 

Het Dagblad van het Noorden heeft een artikel geschreven over de vondsten die er gedaan zijn: Op de plek waar de hoogste woontoren van Emmen komt, stonden vroeger zeker twee boerderijen.

https://www.mug.nl/2019/05/20/archeologisch-onderzoek-in-emmen/

bij de foto: : staander van een laatmiddeleeuwse boerderij in doorsnede 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > DPV-Lezing Miranda de Wit: Prijsgegeven archeologische geheimen bij de bouw van de Hondsrugtoren in Emmen