De Atlas van Acker Stratingh

Lezing door Reinder Reinders

Twintig jaar voordat Staring’s geologische kaart van Nederland verscheen, had men in Groningen al een geologische kartering uitgevoerd in de 57 gemeenten van de provincie. Het eindresultaat was een Geologische kaart van Groningen die in 1837 gereed kwam. Het is ook een archeologische monumentenkaart waarop de ligging en hoogte van 120 wierden is aangegeven. Waterafvoer en de grenzen van de zijlvesten zijn andere thema’s die op de kaart voorkomen.
Ook van eerdere karteringen, in de periode 1825-1829, zijn kaarten bewaard gebleven. Ze behoren – wereldwijd – tot de vroegste bodemkaarten die we kennen. Op schitterende wijze geven ze een beeld van problemen in de beginfase: wat is een geschikte kaart voor bodemkartering, hoe classificeer je de grondsoorten, welke kleuren geef je ze en hoe geef je op de kaart hoogte en reliëf aan?
Een atlas over de kartering verschijnt in april/mei 2019: De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839).

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Reinder Reinders: De Atlas van Acker Stratingh