De Upstalsboom nabij Aurich                          Uit: Tentoonstelling in het Museum 'Das Leben am Meer'

 

De excursie naar Ostfriesland is nagenoeg volgeboekt. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar!

DPV Najaarsexcursie op zaterdag 21 oktober 2017 per bus naar Ostfriesland. Programma aangepast.

De Noordelijke kuststreek en de wierden (Warften) in de omgeving van Esens staan centraal. Op de heenreis brengen we een bezoek aan de Upstalsboom nabij Aurich.

Programma

Vertrek 08.00 uur Assen > 8.20 Haren > 8.30 Groningen

10.00 uur Aurich/Rahe (Niedersachsen) Upstalsboom

10.30 Vertrek naar Esens (gemeente Ostfriesland)

11.00 Aankomst Esens. Ontvangst met koffie in Museum ‘Leben am Meer’ in Die Peldemühle. Dit is een voormalige Galerie-Hollandse Windmolen met, na de begane grond, drie verdiepingen verbonden door stevige houten trappen, soms steil.

De heer Axel Heinze(link) ontvangt ons daar en zal ons als gids deze dag vergezellen. Hij spreekt Nederlands. Hij begint met een korte inleiding over de geschiedenis van het Kustlandschap (‘Marsch’) aan de hand van hoogtekaarten, de geologische ontwikkeling van de kust aan de hand van een maquette en vervolgens de geschiedenis van ‘der Marsch’ op basis van de archeologische vondsten uit het wad. Hierna kan op eigen gelegenheid de collectie van het museum worden bekeken. Er is nog veel meer te zien dan we bij de ‘Inleiding’ hebben gehoord.

13.15 Vertrek naar Werdum

13.30 uur lunch in der Küstenbrauerei in Werdum, een wierdedorp in ‘der Marsch’ ongeveer 4 km ten oosten van Esens.

14.30 uur bustocht, Axel Heinze zal ons veel vertellen in en buiten de bus.

16.15 uur vertrek van Esens naar Groningen > Haren > Assen

16.30 uur koffie/thee ‘mit Kuchen’ in Hotel Alte Post in Aurich-Ogenbargen

Ongeveer 19.30 uur aankomst Assen

De kosten van deze excursie bedragen € 50 per persoon all in.

AANMELDEN: Wilt u deelnemen aan deze excursie, dan graag per persoon een deelnameformulier(hier klikken). Door hierop te ‘klikken’ krijgt u het formulier (ook) op het scherm. U kunt ook een deelnameformulier per E-mail aanvragen.

Contact en informatie: Anneke van Rhijn tel. 0592 580033 of mobiel 06 537 930 13 of email: a.vanrhijnexcursies@dpv.nu

Opgave graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 13 oktober 2017, onder gelijktijdige betaling van € 50 (of een veelvoud daarvan) op rekening NL18 INGB 0662 4616 81 t.n.v. DPV Assen met vermelding ‘excursie  Ostfriesland’.

Zie ook:

Achtergrondinformatie

Gids Axel Heinze

Aanmeldingsformulier

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Najaarsexcursie Ostfriesland