Ook in het Oermuseum zal Marcel Niekus een lezing houden over de Neanderthalers in Noord-Nederland.

Het boek van Marcel is verschenen en hij geeft in oktober en november lezingen over de bevindingen die hij in het boek heeft opgeschreven. 

Op 5 november houdt Marcel Niekus voor de Drents Prehistrische Vereniging een lezing over zijn boek, in Assen, voor die tijd kan hij dus ook al beluisterd worden in Diever, in het Oermuseum.

Hieronder de info uit de nieuwsbrief van het Oermuseum

Het OERmuseum organiseert een lezing door Marcel Niekus over Neanderthaler vondsten in Drenthe. In oktober verschijnt hierover een rijk geïllustreerde boek voor een breed publiek, geschreven o.a. door Niekus. Hierin worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst.
Plaats en tijd: Schultehuis aan de Brink 7 te Diever, op donderdag 17 oktober om 19.30 uur.
De entree bedraagt  € 7,50 (incl. pauzedrankje). In verband met de beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via: e-mail reserveren@schultehuus.nl of via tel. nr. 0521-594811

Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren voordat moderne mensen Europa kwamen koloniseren, bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere en drogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied.

Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Tot slot zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland en plannen voor de toekomst.

Na afloop van de lezing bestaat de mogelijkheid een gesigneerd exemplaar van het boek aan te schaffen tegen een speciale prijs (€ 20,-- i.p.v. € 24,50).

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij publiceert veel  over steentijd-gerelateerde onderwerpen en geeft regelmatig lezingen. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), een Stichting met als doel het bevorderen van onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Ook in het Oermuseum een lezing over Neanderthalers in Noord-Nederland