Excursie naar opgraving Rolde: nederzetting, mogelijk uit de IJzertijd.

Rondleiding op de archeologische opgraving bij de begraafplaats van Rolde

Locatie: Langs de noordkant van de begraafplaats bij de kerk van Rolde

Parkeren:

  • bij de kerk en dan langs de kerk en de begraafplaats naar de plek van de opgraving lopen

  • of bij de hunebedden, u ziet de opgraving vanzelf

  • we beginnen op het fietspad (de oude spoorweg).

Op maandag 6 februari a.s. om 13.30 uur is het mogelijk om een kijkje te nemen bij de archeologische opgraving die op dit moment plaats vindt bij de begraafplaats van Rolde. De opgravingsleider Janneke Hielkema (RAAP) zal een toelichting geven op de vondsten die tot nu toe gedaan zijn. Wicher Jansen is ter plekke aanspreekpunt voor de DPV.

De archeologische opgraving is op maandag 30 januari begonnen op de uitbreidingslocatie ten noorden van de begraafplaats in Rolde. Omdat deze locatie langs de voormalige spoordijk in de toekomst wordt ingericht als begraafplaats, moeten alle archeologische resten die zich daar in de bodem bevinden worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de gemeente en gaat ongeveer twee weken duren.

Door het graven van drie proefsleuven in 2015 was duidelijk geworden dat zich daar archeologische resten in de bodem bevinden. Het ging om enkele goed bewaarde sporen van houten palen, kuilen en een greppel. Waarschijnlijk duidt dit op de aanwezigheid van een deel van een prehistorische nederzetting. Een exacte datering van de sporen was nog niet mogelijk, maar de onderzoekers vermoeden dat ze uit het eind van de Bronstijd en/of de IJzertijd dateren.

Bij de opgraving die nu aan de gang is, zijn tot nu toe onder meer sporen van een boerderijplattegrond, spieker, hutkom, waterput  en afvalkuilen gevonden.

Meer informatie en foto's van 30 januari 2017

 

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Opgraving Rolde: nederzetting, mogelijk uit ijzertijd.