Busexcursie naar Utrecht en De Meern, zaterdag 29 oktober 2016

Op zaterdag 29 oktober gaan we met de bus naar Utrecht en De Meern.
In de ochtend bezoeken wij de opgravingen onder het Domplein (DOMunder) en worden wij rondgeleid op dat plein en omgeving. Na de lunch vertrekken we naar De Meern, waar we Castellum Hoge Woerd bezoeken o.a. met een rondleiding in het Museum Hoge Woerd.
 
Wicher Jansen zal in de bus de archeologie en de geschiedenis van de stad Utrecht bij ons introduceren.

Opstapplaatsen, vertrektijden, kosten en aanmelding:
Vertrek van de bus om:
7.15 uur Groningen, bij de rondvaartboten
7.30 uur Haren, Postillion Motel
7.45 uur Assen, de Smelt
 
In de bus zal koffie en thee met o.a. koek beschikbaar zijn. Koffie en thee € 1 per kop.
 
De kosten van deze excursie zijn € 65 per persoon. De busreis, de lunch en de entrees voor DOMunder en het Museum Hoge Woerd zijn hierbij inbegrepen.
 
In tegenstelling tot andere jaren verzoeken wij u om het bedrag over te maken op de rekening NL18 INGB 0662 4616 81 t.n.v. DPV Assen met vermelding ‘excursie Utrecht’.
U bent ingeschreven als deelnemer na ontvangst van uw betaling.
 
Aanmelding uiterlijk 8 oktober 2016 per mail, telefonisch of schriftelijk met opgave van de naam en het aantal personen, de gewenste opstapplaats en eventuele dieetwensen bij:
 
Anneke van Rhijn-van der Veer
Groningerstraat 103
9493 TC De Punt
Tel. 0592 580033 of 06 537 930 13
Email: excursies@dpv.nu

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
Busexcursie naar Utrecht en De Meern