Dinsdag 4 oktober, lezing door drs Caroline Tulp: Groote Veen te Eelde.

Een verhaal over een Klokbekergraf uit het Neolithicum en een nederzetting uit de IJzertijd - Romeinse tijd.


Plaats van de lezing: De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen
Aanvang: 19.30 uur
De toegang is gratis. 
 
Omdat in Eelde een nieuwe wijk in Groote Veen gebouwd gaat worden, is daarvoor archeologisch onderzoek uitgevoerd door De Steekproef uit Zuidhorn (Gr).
 
Graafwerkzaamheden voor de nieuwe woningen en een multifunctioneel gebouw met vijver zouden namelijk het eerder aangetoonde esdek met de daaronder liggende archeologische resten vernietigen. Na een booronderzoek en twee proefsleuf-onderzoeken is ongeveer 5,5 hectare helemaal opgegraven. Dat maakt deze tot een van de grootste opgravingen die ooit in Noord-Nederland werden gedaan.
 
Er zijn 15.000 bewoningssporen aangetroffen. Deze grondsporen bestaan uit greppels, paalkuilen en paalgaten van gebouwen, kuilen en waterputten. In het veld werden delen van plattegronden wel gezien, maar het echte puzzelen begon tijdens de uitwerking. Veel gebouwen zijn na een bepaalde tijd verbouwd of aangebouwd en veel gebouw-plattegronden van verschillende perioden liggen over elkaar heen. Er zijn uiteindelijk plattegronden van 43 woonstalhuizen herkend, 20 schuren, 40 hutkommen en 239 spiekers. De structuren bleken in drie clusters te liggen.
 
Ook zijn meer dan 65.000 vondsten gedaan. Deze vondsten bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk (meer dan 300 kilo), natuursteen, dierlijk bot, metalen voorwerpen en resten van metaalbewerking, glas, weefgewichten en spinklosjes.
  
De bewoningssporen en de vondsten zijn geanalyseerd. Bijna alle vondsten en sporen van bewoning dateren uit de IJzertijd en Romeinse tijd, vooral de laat-Romeinse tijd. In de Romeinse tijd hebben gemiddeld vier woonstalhuizen gelijktijdig in Groote Veen gestaan. Naar schatting had de nederzetting gemiddeld 32 bewoners. Rond 400 na Chr., in de Volksverhuizingstijd, werden de gebouwen verlaten. Na deze periode is het gebied nog wel gebruikt. Er zijn tijdens de opgraving eergetouwkrassen (ploegsporen), karrensporen en esgreppels gevonden, evenals loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog.
Over deze unieke opgraving zal Caraline Tulp als archeoloog die de opgraving deed, uitvoerig uitleg geven.

 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Linda Kiers (DPV), 06 5728 6362.

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
Lezing over Neolitisch klokbekergraf