Tweedaagse excursie naar Noord-Holland 

De inschrijving is gesloten. Deelnemers hebben bericht ontvangen over organisatorische details van de reis. Neem contact op met Vincent van Vilsteren als u de mail van 24 september niet ontvangen heeft.

Op vrijdag en zaterdag 1 en 2 oktober 2021 gaan we met de najaarsexcursie naar de provincie Noord-Holland. We starten vanaf De Bonte Wever in Assen en rijden vandaar met twee busjes naar Castricum. Daar bezoeken we het archeologisch depot Noord-Holland in het Huis van Hilde, waar we zullen lunchen. ’s Middags bezoeken we het terrein van het kasteel Oud-Haerlem, dat zeer recent spectaculaire nieuwe geheimen heeft prijsgegeven. We overnachten in Bergen. Op zaterdag rijden we na het ontbijt richting Edam, waar we uitgebreid voorgelicht worden over het project dijkversterking Markermeerdijken. Aansluitend bezoeken we het recent geopende archeologische minimuseum De Waterwolf in Etersheim. Daar lunchen we ook bij bezoekerscentrum De Breek. Na de lunch rijden we richting Ermelo, waar we via een korte boswandeling een kijkje nemen bij het recent ontdekte Romeinse marskamp. Vervolgens keren we weer terug naar huis.

Programma

Vrijdag 1 oktober:

08.00 uur  Assen, parkeerplaats bij De Bonte Wever (dit is een gewijzigde vertrektijd)
08.15 uur  Haren, Postillion Motel
11.30 uur  Huis van Hilde, Castricum (inleiding en bezoek tentoonstelling)
15.30 uur  terrein Kasteel Oud-Haerlem, Heemskerk o.l.v. Jean Roefstra
17.30 uur  aankomst Hotel Marijke in Bergen, daar is ook het diner

Zaterdag 2 oktober

08.45 uur  vertrek hotel Marijke, Bergen
09.30 uur  informatiecentrum Hoogheemraadschap Katwoude
10.45 uur  bezoek dijkwerkzaamheden tussen Edam en Hoorn o.l.v. Michiel Bartels
12.00 uur  archeologisch minimuseum De Waterwolf en lunch o.l.v. Michiel Bartels
14.30 uur  vertrek
15.45 uur  wandeling naar Romeins marskamp Ermelo o.l.v. Wouter Verschoof
16.45 uur  terugtocht
18.15 uur  aankomst Assen (18.30 uur Haren; 18.45 uur Groningen)

De kosten van deze excursie bedragen € 180,- per persoon inclusief lunches, overnachting (tweepersoonkamer), entree in musea en diner.
Toeslag eenpersoonskamer € 40,-.
Toeslag niet-leden van DPV of erkende zustervereniging (AWN, Terpenvereniging): € 35,-.
Als u een museumkaart heeft, dan verzoeken we u deze mee te nemen.

Wij houden ons uiteraard aan de geldende coronamaatregelen. Dat betekent dat u in de bus een mondkapje moet dragen en in het bezit moet zijn van een geldige QR-code in combinatie met een identiteitsbewijs.

Deelnameformulier

Wilt u deelnemen aan deze excursie, dan graag per persoon een deelnameformulier invullen. Ten aanzien van de vastlegging van uw gegevens en het publiceren van foto's is ons privacy-reglement van toepassing. 

Klik hier voor het deelnameformulier

Contact en informatie: Vincent van Vilsteren tel. 0592-398811 of mobiel 06-53943882 of email: secretaris@dpv.nu

We ontvangen uw aanmelding graag z.s.m. onder gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag op rekening NL18 INGB 0662 4616 81 t.n.v. DPV Assen met vermelding ‘excursie Noord-Holland’. DPV-leden en leden van onze zusterverenigingen AWN en Terpenvereniging hebben voorrang bij aanmelding.
Klik hier voor onze richtlijnen en restitutieregeling.

Nadere toelichting


Archeologisch depot Huis van Hilde, Castricum

Op de eerste dag van de excursie (de vrijdag) bezoeken we in Castricum eerst het archeologisch depot van Noord-Holland, dat in 2015 werd geopend. Voorafgaand aan de bouw van een nieuwe woonwijk in Castricum werd in 1995 archeologisch onderzoek verricht, waarbij onder andere het graf van een jonge vrouw uit de 4de eeuw werd ontdekt. Ze was 24 à 30 jaar oud. Na de reconstructie van haar gezicht door Maya d’Hollosy werd zij bekend als Hilde. Het Huis van Hilde is eigenlijk het enige depot in Nederland dat ook een (ik moet zeggen) zeer fraaie tentoonstelling heeft van de objecten die in het depot liggen opgeslagen. We krijgen natuurlijk uitgebreid de tijd om de tentoonstelling te bezoeken.
Klik hier voor meer informatie over het Huis van Hilde.

Jean Roefstra van het archeologisch depot Noord-Holland heeft al 40 jaar onderzoek verricht aan kasteel Oud-Haerlem in Heemskerk. Vorig jaar is het terrein ook met weerstandsmetingen en magnetometrie nader in kaart gebracht. In maart is het rapport daarover gepresenteerd aan de gemeenteraad. De uitkomsten zijn spectaculair te noemen. Jean zal ons nog in het Huis van Hilde alle bijzonderheden vertellen van wat nu blijkt het grootste kasteel dat ooit in Nederland gebouwd is. Daarna leidt hij ons rond op het terrein waar tussen 1248 en 1351 de burcht gestaan heeft. Dit nog altijd onbebouwde terrein kan bij regenachtig weer best drassig zijn. Geen naaldhakken dus!
Klik hier voor meer informatie over de vondsten op het kasteelterrein Oud-Haerlem

We overnachten die vrijdag in hotel Marijke in Bergen.


Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog van Hoorn

De zaterdag staat in het teken van het onderzoek van dijken. Aanleiding voor deze hele excursie is eigenlijk de lezing op 1 oktober 2019 voor de DPV van Michiel Bartels en Harry Huisman ‘Van Drentse origine - De stenen in de Markermeerdijk.’ Zie hiervoor het verslag in de Spieker van december 2019. Deze Spieker kunt u desgewenst downloaden in het ledendeel van onze website. Michiel Bartels zal ons die zaterdag uitgebreid vertellen en in het veld laten zien hoe de mens in het verleden de aanleg en de zorg voor de dijken in West-Friesland heeft vormgegeven. Het project versterking Markermeerdijk is momenteel in volle gang. Michiel zal ons die dag meenemen naar een tracé, waar op het moment van de excursie daadwerkelijk gegraven wordt. Waar dat precies is, valt op dit moment nog niet te zeggen. We hebben Michiel leren kennen als een boeiende verteller. Hij zal ons nadien ook begeleiden naar het net geopende archeologische minimuseum De Waterwolf in Etersheim, vlak ten zuiden van Hoorn.
Klik hier voor meer informatie over de versterking van de Markermeerdijken

Na de lunch rijden we richting Ermelo. Archeologen van de universiteit van Leiden menen daar in 2017 met LIDAR een tweede Romeins marskamp ontdekt te hebben. Promovendus Wouter Verschoof begeleidt ons op een korte wandeling naar de plek van het kamp dat een totale omvang van circa 6 hectare heeft. In september vorig jaar heeft een tweeweekse opgraving de vermoedens omtrent het kamp bevestigd. Wouter zal ons uitgebreid vertellen over hoe en wat. De ontdekking van het kamp heeft ook sterke raakvlakken met het project ‘Erfgoed gezocht’ waarover Eva Kaptijn voor de DPV op 6 oktober vorig jaar zo’n interessante lezing heeft gegeven. In onze beknopte AHN-handleiding leest u hoe u in het veld op uw smartphone de hillshade-laag van de hoogtekaart kunt zien.
Klik hier voor meer informatie over de ontdekking van het Romeinse kamp

 

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
Najaarsexcursie Noord-Holland