12-12-2016 - Bron: pers

 

Annet Nieuwhof winnaar 2016 van de W.A. van Es prijs 2016

Annet Nieuwhof, voorzitter van het Wetenschappelijk Fonds en adviseur van de DPV, is de winnaar geworden van de W.A. van Esprijs 2016 met haar proefschrift Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands 600 BC – AD 300. De uitreiking van de prijs vond traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen, het jaarlijkse archeologiecongres dat dit jaar in Heerlen is gehouden.
Annet, van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De W.A. van Es-prijs

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000,- en een oorkonde verbonden.
De W.A. van Es-prijs werd op 20 december 1988 ingesteld bij het vertrek van de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, prof. dr. W.A. van Es. 

Aan welke criteria moest Annet Nieuwhof voldoen

Voor deze stimuleringsprijs komen publicaties in aanmerking die met de archeologie in Nederland en/of Nederland in zijn Noordwest-Europese context verband houden. Bij de instelling van de prijs in 1988 zijn de klassieke archeologie en niet-westerse archeologie expliciet uitgesloten. Studies die niet op de archeologie van Nederland en/of Nederland in zijn Noordwest-Europese context betrekking hebben, kunnen alleen in aanmerking komen indien er een expliciete inhoudelijke relatie met de archeologie van Nederland en zijn overzeese expansie gelegd wordt.

Het proefschrift van Annet is te koop

Het prijswinnende proefschrift Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands 600 BC – AD 300 is te koop voor leden van de DPV tegen een sterk gereduceerde prijs van €35 + verzendkosten.
Zie bij ledenvoordeel onder 'de leden' op deze website. Deze pagina is alleen zichtbaar voor leden. Inloggen is daarom vereist.

 

 

 

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Annet Nieuwhof wint de W.A. van Es prijs 2016