14-03-2020

 

Archeologisch beleefpunt voor Assen - tussen Schieven en Deurze

Op donderdag 12 maart is het Archeologisch beleefpunt aan het fietspad tussen Schieven en Deurze bij Assen geopend door Drents gedeputeerde Cees Bijl. Het Archeologisch beleefpunt is meer dan een klassieke informatievoorziening over geschiedenis en archeologie. Het wil de geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken.

De plek aan het fietspad is een zorgvuldig uitgekozen locatie. Ze ligt midden in een grote verscheidenheid aan archeologische vindplaatsen uit wisselende tijdlagen. Zo bevindt zich noordelijk van het beleefpunt een Celtic field uit de late Bronstijd-IJzertijd; oostelijk daarvan ligt de voormalige nederzetting Amelte uit de vroege middeleeuwen. Grafheuvels en vuursteen vindplaatsen zijn ook rondom het beleefpunt aangetroffen.

Bij het beleefpunt is een bord geplaatst met informatie over de lokale geschiedenis en archeologie. De teksten zijn opgesteld door archeoloog Olav Reijers. Ook is er bij het beleefpunt, het werk van Fouad Tan van Pitch Ontwerp, een kunstwerk geplaatst. Het verbeeldt de oudste Assenaren.

Het Archeologisch beleefpunt is een initiatief van de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten. Zij maakten de afspraak om twaalf archeologische beleefplekken te realiseren, in elke Drentse gemeente een. Het Archeologisch beleefpunt in Assen is de vierde in Drenthe.

Artikel in Dagblad van het Noorden

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Archeologisch beleefpunt bij Assen geopend