07-08-2019

 

Archeologisch wandelpad De Vork bij Haren 

In juni 2019 is bij Haren een archeologisch wandelpad geopend.

Het wandelpad ligt naast het toekomstige opstelterrein voor treinen, genaamd De Vork, tussen de spoorlijnen naar Assen en Winschoten. En in de landerijen die ooit bij Klooster Yesse hoorden. 

Uit het verplichte archeologische onderzoek dat voorafgaand aan de aanleg is uitgevoerd bleek, tegen alle verwachtingen in, dat op deze plek al eeuwen lang geleefd en gewoond is. Een hoge dichtheidsgraad aan door mensen bewerkt vuursteen, veel pijlpunten bijvoorbeeld, wijst op bewoning van pakweg 4000 jaar geleden. Jagersvolken dus, zoals ook verderop (zuidelijker) op de Hondsrug. En zeker net zo onverwacht werden er restanten van woningen gevonden, eentje uit de tweede eeuw voor Christus, de anderen even lang erna. 

Op het terrein van De Vork zijn sporen gevonden van een boerderij uit de IJzertijd, dus ongeveer 200 jaar voor Christus. Dat er een boerderij stond is te zien aan de ronde verkleuringen van de ”paalgaten”. Dat het om de IJzertijd gaat blijkt uit het aardewerk dat er gevonden is.  Er is een reconstructie gemaakt van het skelet van de boerderij. Of de boerderij er precies zo heeft uitgezien weet natuurlijk niemand.

Het pad is bereikbaar vanaf  de Noorderzanddijk.

Annemieke Bos heeft een stukje over De Vork geschreven

https://www.oldgo.nl/component/content/article/30-publicaties/krantenartikelen/269-de-vork?Itemid=101

Verdere informatie op de site van het Geopark “de Hondsrug”

https://www.dehondsrug.nl/hotspots/wandelpark-de-vork-haren/

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Archeologisch wandelpark De Vork bij Haren geopend