18-03-2019 - Bron: New Scientist
 

Dus toch, Neanderthalers aten wel degelijk konijnen.

Het waren betere jagers dan we dachten.

Wetenschappers van de Trent Uiversity in Canada hebben konijnenbotten onderzocht die ze vonden op 8 verschillende sites in het noord westen van het Middellandse Zeegebied. De meeste botten zijn gedateerd op het midden paleolithicum en zijn gevonden in combinatie met werktuigen van Neanderthalers. Sommige botten waren verbrand, andere vertoonden snijsporen. Hieruit valt te concluderen dat het konijnenvlees is bewerkt en verhit.

Hiermee is het idee dat Neanderthalers uitsluitend op groot wild jaagden niet langer staande te houden. Als men uitgaat van de inspanning die jagen kost, dan levert jagen op een groot dier veel meer vlees en calorieën op.

Waarom ze dan toch ook konijnen aten, weten we niet. Het zou kunnen duiden op een tekort aan andere dieren.

Ook weten we niet hoe ze de konijnen vingen. Er zijn geen pijlpunten gevonden, het plantaardige materiaal voor vallen en strikken is niet bewaard gebleven.

Omdat er maar heel weinig botten van jonge konijnen gevonden zijn, gaat men ervan uit dat de konijnen individueel bejaagd werden.

Deze vondst laat zien dat de Neanderthalers hun menu aanpasten aan wat er te vinden was in de verschillende gebieden van Europa.

 

Artikel New Scientist, 6 maart 2019

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Dus toch, Neanderthalers aten wel degelijk konijnen.