01-03-2021

 

Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

serie webinars

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren dit jaar een reeks lezingen. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Programma

1 Historische bossen: donderdag 25 februari 2021 (hier terugkijken)
2 Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart 2021 (hier terugkijken)
3 Rivierengebied: donderdag 22 april 2021 (hier terugkijken)
4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei 2021 (hier terugkijken)
5 Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
6 Historische akkers: 23 september (hier terugkijken)
7 Duinen: 28 oktober (hier terugkijken)
8 Waddengebied: 25 november (hier terugkijken)

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen