02-05-2020

 

Beste DPV’ers,

Door de bijzondere omstandigheden gedwongen, zijn de activiteiten van onze vereniging voorlopig opgeschort. Het is afwachten of we na september in staat zijn om in het najaar een excursie of lezing te organiseren. We houden u op de hoogte via de website www.dpv.nu en de Nieuwsbrief. Het voorlopige najaarsprogramma vindt u in de Agenda.

Omdat onze ledendag dit jaar werd afgelast, kregen we niet de gelegenheid om een aantal bestuurswisselingen formeel aan jullie voor te leggen. Om praktische redenen lijkt het ons gewenst om de voorgenomen bestuurswisseling onder voorbehoud plaats te laten vinden, met goedkeuring door de leden achteraf.

De samenstelling van het bestuur kent nogal wat wijzigingen. Het afgelopen jaar is een drietal personen afgetreden. Alle drie om persoonlijke redenen. Het zijn Janny van Meurs, Wicher Jansen en Geert Hovingh. Janny en Geert hebben slechts kort deel uitgemaakt van het bestuur, maar er is alle reden om hen hartelijk te bedanken voor hun bijdrage. Het vertrek van Wicher Jansen hebben we al in het september nummer van de Spieker gemeld. Ook nu willen we nogmaals melden dat Wicher zich vele jaren actief heeft ingezet als secretaris en een hoofdrol speelde bij tal van DPV-activiteiten.

Inmiddels hebben we een tweetal nieuwe bestuursleden mogen begroeten. Ten eerste Vincent van Vilsteren, onze nieuwe secretaris. Vincent heeft onlangs – na 34 dienstjaren - afscheid genomen als conservator van het Drents Museum, waar hij een aantal indrukwekkende tentoonstellingen organiseerde. Op de tweede plaats is Bert Tuin toegetreden tot het bestuur. Bert is zelfstandig archeoloog en werkt als zodanig vooral in de stad Groningen. Bert zal in de loop van dit jaar het voorzitterschap op zich nemen. Met Vincent van Vilsteren en Bert Tuin heeft het bestuur zich verzekerd van een stevige archeologische basis. Binnenkort zullen Pieter den Hengst en Ben Westerink afscheid nemen van het bestuur. Na een lidmaatschap van 12 jaar zijn ze niet meer reglementair herkiesbaar.

Namens de Spieker redactie zal Berna van Wijk de bestuursvergaderingen bijwonen. Ook Berna is archeoloog. Voorts kunnen we melden dat Ruud Christiaanse bereid is gevonden om de praktische organisatie van de buitenlandse excursies te verzorgen. Tenslotte kunnen we melden dat Teddy Broersma onze nieuwe websitebeheerder is.

Kortom beste DPV’ers, een grotendeels ververste ploeg van zeer ervaren bestuursleden en medewerkers staat klaar om u de komende tijd te dienen. Nu alleen dat virus nog zien te verslaan. Wij wensen u veel sterkte in deze ongewisse tijden.

Ben Westerink, voorzitter

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Nieuws vanuit het DPV-bestuur