14-12-2018 - Bron: NRC

Steeds meer bekend over de vermenging tussen neanderthalers en homo sapiens sapiens.

Op allerlei plekken en momenten hadden Neanderthalers en moderne mensen seksueel contact, in Azië en Europa.

In Leipzig, op het Max Planck instituut, doet Svante Pääbo nu al sinds een aantal jaren baanbrekend onderzoek op het gebied van paleo genetica. Eerst vond hij het DNA van de Neanderthaler. Sinds 2000 worden de machines om te onderzoeken steeds beter en is hij er ook in geslaagd het complete genoom vast te stellen. En dat gaf een schokkende uitkomst: het blijkt dat de moderne mens buiten Afrika 1 tot 2% genenmateriaal van Neanderthalers in zich draagt. Daarna is ook nog bekend geworden dat de mensen uit Azië 20% meer genen van Neanderthal hebben dan in die in Europa.

Het was niet duidelijk waar dit verschil door kwam en daar is nu een verklaring voor gevonden: men heeft dit onderzocht in de VS, aan de Temple university in Philadelphia.

Het gaat om het '1000 genomes project'. Men heeft gebruik gemaakt van het genenmateriaal van 600 nu levende Europeanen en Chinezen. Men heeft er op de computer proeven mee gedaan in allerlei modellen om te kijken wat dat opleverde: het ging om modellen waarbij duizenden generaties Neanderthalers contact hadden met moderne mensen.

En daar kwam uit dat er tussen beide groepen over langere tijd steeds vermenging heeft plaatsgevonden. Dat is een nieuw inzicht. Het is dus niet gebleven bij die eerste ontmoeting in het Midden Oosten, zo'n 60.000 jaar geleden.

En zo kwam men tot een 'herhaalde seksuele contacten theorie'. De vermenging zal doorlopend op meerdere plaatsen hebben plaatsgevonden.

Daarbij is er minder contact geweest tussen Neanderthalers en Europeanen dan tussen Neanderthalers en Aziaten.

De NRC bespreekt ook nog de 'verdunningstheorie': Doordat er regelmatig groepjes Homo Sapiens vanuit Afrika het Midden Oosten binnenkwamen, kunnen die zich daarna in Europa vermengd hebben met de Homo Sapiens die daar al zaten. Ook dit zou hebben kunnen leiden tot een lager percentage genen van Neanderthalers in Europa. Maar deze theorie wordt als minder belangrijk gezien dan de nu nieuw ontdekte.

Meer

 

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Steeds meer bekend over de vermenging tussen neanderthalers en homo sapiens sapiens