Bij De Spieker van maart 2020

Op deze pagina vindt u voetnoten bij de tekst en vooral verwijzingen naar relevante webpagina's.

Pagina 5 Wandelexcursie Wierdenland

Pagina 7 Valsheid in Gesteente

Het genoemde boek Valsheid in gesteente. Onderzoek naar de aard van de Vermaning-artefacten verschijnt in de loop van 2020. Het zal € 29,95 gaan kosten, € 25,95 in de voorverkoop, en is al te bestellen op de site van de uitgever Barkhuis.

Pagina 9-11 Groningen vóór 1040, de protohistorie van Groningen

Pagina 12-14 Locatie Hondsrugtoren - de archeologische geheimen van een (sub-)recent verstoord terrein in het centrum van Emmen

Bronverwijzing: Velde, H.M. van der, 2011: Wonen in een grensgebied. Een langetermijn geschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v. Chr.-1300 na Chr.), Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 40). Deze publicatie kan gedownload worden van de VU Research Portal.

Het genoemde boek van H.T. Waterbolk, Getimmerd verleden. Sporen van voor- en vroeghistorische houtbouw op de zand- en kleigronden tussen Eems en IJssel is verkrijgbaar bij uitgever Barkhuis.

Pagina 14-16 Archeologische elementen in Nederlandse wapens

Literatuur/geraadpleegde bronnen bij dit artikel:

  • De 26 van Mr. G.A. Bontekoe. De Drentse gemeentewapens welke ontworpen zijn door Mr. G.A. Bontekoe of welke door hem hun definitieve vorm hebben gekregen - uitgave: Meppel/Coevorden, Krips Repro/Picardtclub, 1981
  • Alma, Redmer, 2005, Drentse Heraldiek. Jaarboek Heraldiek, 91-99.
  • Raemaekers, D.C.M. & M.F. van Oorsouw, 2012. De verbeelding van de prehistorie: Spelen met de oertijd. Paleo-aktueel 23, 1-7.
  • Raemaekers, D.C.M., 2015. De verbeelding van de prehistorie 2. Postzegels als spiegels van maatschappelijke ontwikkelingen. Paleo-aktueel 26, 141-148.
  • Sierksma, S. 1960, Gemeentewapens Van Nederland Uitgave: Het Spectrum.
  • Website Deevers Archief - Dievers Archief
  • Informatie over Bontekoe op Wikipedia

Pagina 16-18 Leren over het Mesolithicum, zónder een boek

Bronverwijzing: De Raaff, Y.P. (De)constructing the Mesolithic. A History of Hut Reconstructions in the Netherlands, to be published in the online EXARC Journal.

Voor meer informatie over de WEAG: de website van WEAG, WEAG op Facebook

Pagina 21-22 GIA nieuws

Pagina 22 ‘Cultuur om te delen’

Het voorontwerp van de Cultuurnota 2021-2024 'Cultuur om te delen' kunt u downloaden en inzien op de site van de provincie Drenthe. Tot 31 maart 2020 kan een inspraakreactie op worden gegeven. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in juli de definitieve cultuurnota vaststellen.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
Spieker20-1